Företagsbil i Estland

Det kan bli ganska fördelaktigt att äga en bil via ditt estniska aktiebolag. Det finns nämligen ingen fordonsskatt i landet och när det gäller förmånsskatten så betalar bolaget en månatlig belopp som beror på bilens ålder och motorns kraft. För bilar som är nyare än 5 år ligger månatlig förmånsskatt på 1,30 EUR/kW. För äldre bilar ligger skatten på 0,97 EUR/kW.

Om bolaget betalar förmånsskatt så får du använda företagsbil privat utan begränsningar.

Vi kan hjälpa till med att registrera din svensk bil till estnisk, vårt pris ligger på 390 EUR och det tillkommer Transportstyrelsens avgift på 190 EUR. Du får räkna med att det tar en hel dag i Tallinn och bilen måste förstas vara med.

Företagsbil i Estland

Det kan bli ganska fördelaktigt att äga en bil via ditt estniska aktiebolag. Det finns nämligen ingen fordonsskatt i landet och när det gäller förmånsskatten så betalar bolaget en månatlig belopp som beror på bilens ålder och motorns kraft. För bilar som är nyare än 5 år ligger månatlig förmånsskatt på 1,30 EUR/kW. För äldre bilar ligger skatten på 0,97 EUR/kW.

Om bolaget betalar förmånsskatt så får du använda företagsbil privat utan begränsningar.

Registrera om din svensk bil till estnisk

Fordon som förs in i Estland måste genomgå registreringsbesiktning på Transportstyrelsens besiktningsstation innan registrering. På registreringsbesiktningen ska man visa upp det ursprungliga registreringsbeviset för det fordon som förts in från Sverige, där det bland annat framgår vilket datum fordonet togs i bruk eller registrerades för första gången.

Efter registreringen får du ett registerutdrag och estniska registreringsskyltar. Svenska registreringsskyltar lämnar du hos Transportstyrelsen i Estland som i sin tur skickar dem till svenska Transportstyrelsen.

Priser

Vi kan hjälpa till med att registrera din svensk bil till estnisk, vårt pris ligger på 390 EUR och det tillkommer Transportstyrelsens avgift på 190 EUR. Du får räkna med att det tar en hel dag i Tallinn och bilen måste förstas vara med.