Bokföring och redovisning

Våra priser för bokföringstjänster baserar på hur många verifikationer rör det sig om. En verifikation är ett underlag för affärshändelse, till exempel en faktura eller kvitto.

Vi tar oftast 50-75 EUR i månaden för de minsta bolagen. Detta inkluderar löpande bokföring av 15-25 verifikationer, skattedeklarationer samt månadsvis redovisning av resultat och balansräkning.

I nedanstående tabell hittar du priserna för våra vanligaste bokföringstjänster:

Bokföring av en verifikation
1,5 EUR
1,5 EUR
Inlämning av en momsdeklaration
15 EUR
15 EUR
Redovisning för EU försäljning
15 EUR
15 EUR
Lönehantering för en anställd
10 EUR
10 EUR
Hjälp med årsredovisning
från 100 EUR
från 100 EUR

Bokföring och redovisning

När du startar ett bolag i Estland blir bolaget bokföringsskyldig från början. Detta innebär att du måste anlita någon som ska hjälpa till med bokföringsrutiner.

Våra erfarna revisorer kan hjälpa dig med löpande bokföring och inlämning av estniska skattedeklarationer. Vi erbjuder hela utbudet av bokföringstjänster och strävar efter att säkerställa att det verkligen är bekvämt för dig att arbeta med oss.

När räkenskapsåret är slut är det dags att upprätta årsredovisning. Årsredovisningen måste skickas in senast 30 Juni (om räkenskapsåret slutar 31 December). Även detta hjälper vi gärna till om du väljer att anlita oss.

Priser

Våra priser för bokföringstjänster baserar på hur många verifikationer rör det sig om. En verifikation är ett underlag för affärshändelse, till exempel en faktura eller kvitto.

Vi tar oftast 50-75 EUR i månaden för de minsta bolagen. Detta inkluderar löpande bokföring av 15-25 verifikationer, skattedeklarationer samt månadsvis redovisning av resultat och balansräkning.

I nedanstående tabell hittar du priserna för våra vanligaste bokföringstjänster:

Bokföring av en verifikation
1,5 EUR
1,5 EUR
Inlämning av en momsdeklaration
15 EUR
15 EUR
Redovisning för EU försäljning
15 EUR
15 EUR
Lönehantering för en anställd
10 EUR
10 EUR
Hjälp med årsredovisning
från 100 EUR
från 100 EUR
icon-8

Svar på vanliga frågor

icon-8

Det bästa sättet är att skanna och skicka med e-post. Om det är enklare för dig så kan du naturligtvis skicka material med vanlig post eller kurirtjänst.

Om ditt bolag är momsregistrerad i Estland eller betalar ut löner måste vi få material senast den 5:e dagen i nästa månad. Detta beror på tidsfristerna för att skicka in deklarationer till Skatteverket.

Om bolaget behöver inte lämna månatliga skattedeklarationer så får du själv välja när vill du skicka in material till oss.

Skattefri kilometerersättning när man kör egen bil i tjänsten ligger på 0,3 EUR/km men högst 335 EUR per månad. Ersättning innehåller samtliga utgifter för bränsle, parkering, reparation, vägavgifter, broavgifter, osv.

Om bolaget betalar förmånsskatt så får du använda företagsbil privat hur mycket du vill.

Förmånsskattesumman beror på bilens ålder och motorns kraft. För bilar som är nyare än 5 år ligger månatlig förmånsskatt på 1,30 EUR/kW. För äldre bilar ligger skatten på 0,97 EUR/kW.