Läs mer om våra redovisningstjänster
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Bokföring och redovisning

  Våra erfarna revisorer kan hjälpa dig med löpande bokföring och inlämning av estniska skattedeklarationer.

  Vi erbjuder hela utbudet av bokföringstjänster och strävar efter att säkerställa att det verkligen är bekvämt för dig att arbeta med oss.

  Vår online bokföringstjänst är en enkel lösning som passar särskilt bra för entreprenörer som älskar mobilitet.

  Som vanligt med alla våra tjänster är våra bokföringspriser rimliga och transparenta. Det finns naturligtvis inga uppläggningsavgifter.

  Bokföring och redovisning

  När du startar ett bolag i Estland blir bolaget bokföringsskyldig från början. Detta innebär att du måste anlita någon som ska hjälpa till med bokföringsrutiner.

  Våra erfarna revisorer kan hjälpa dig med löpande bokföring och inlämning av estniska skattedeklarationer. Vi erbjuder hela utbudet av bokföringstjänster och strävar efter att säkerställa att det verkligen är bekvämt för dig att arbeta med oss.

  Som vanligt med alla våra tjänster är våra bokföringspriser rimliga och transparenta. Det finns naturligtvis inga uppläggningsavgifter.

  Våra bokföringspaket

  Basic


  Perfekt för små icke momsregistrerade företag

  50
  per månad
  • Upp till 15 verifikationer per månad
  • En verifikation kan vara en faktura, kvitto eller ett annat dokument. Varje affärshändelse ska ha en egen verifikation.

  • Månadsvisa finansiella rapporter
  • Balans- och resultaträkningar ger dig en bra bild av bolagets aktuella ekonomiska ställning.

  • Månadsvis redovisning av skattepliktiga utbetalningar
  • Skattepliktiga utbetalningar inkluderar kostnader som inte är relaterade till bolagets veksamhet, förmåner, vinstutdelningar mm.

  Standard


  Vårt vanligaste paket för momsregistrerade företag

  90
  per månad
  • Upp till 30 verifikationer per månad
  • En verifikation kan vara en faktura, kvitto eller ett annat dokument. Varje affärshändelse ska ha en egen verifikation.

  • Månadsvisa finansiella rapporter
  • Balans- och resultaträkningar ger dig en bra bild av bolagets aktuella ekonomiska ställning.

  • Månadsvis redovisning av skattepliktiga utbetalningar
  • Skattepliktiga utbetalningar inkluderar kostnader som inte är relaterade till bolagets veksamhet, förmåner, vinstutdelningar mm.

  • 1 lönehantering per månad
  • Vi beräknar löner enligt underlag, skriver ut lönespecifikation och skapar skattedeklaration. Avser löner som deklareras och beskattas i Estland.

  • Månadsvis momsredovisning
  • Alla företag som är momsregistrerade i Estland ska lämna månatliga momsdeklarationer till Estniska Skatteverket.

  • Månadsvis redovisning av B2B-försäljning inom EU
  • Denna deklaration ska lämnas in om bolaget tillhandahåller tjänster eller säljer varor till andra EU-företag.

  popular

  Advanced


  Avsedd för företag med en större mängd dokument

  300
  per månad
  • Upp till 100 verifikationer per månad
  • En verifikation kan vara en faktura, kvitto eller ett annat dokument. Varje affärshändelse ska ha en egen verifikation.

  • Månadsvisa finansiella rapporter
  • Balans- och resultaträkningar ger dig en bra bild av bolagets aktuella ekonomiska ställning.

  • Månadsvis redovisning av skattepliktiga utbetalningar
  • Skattepliktiga utbetalningar inkluderar kostnader som inte är relaterade till bolagets veksamhet, förmåner, vinstutdelningar mm.

  • Upp till 3 lönehanteringar per månad
  • Vi beräknar löner enligt underlag, skriver ut lönespecifikation och skapar skattedeklaration. Avser löner som deklareras och beskattas i Estland.

  • Månadsvis momsredovisning
  • Alla företag som är momsregistrerade i Estland ska lämna månatliga momsdeklarationer till Estniska Skatteverket.

  • Månadsvis redovisning av B2B-försäljning inom EU
  • Denna deklaration måste lämnas in om bolaget tillhandahåller tjänster eller säljer varor till andra EU-företag.

  • Kvartalsvis redovisning av B2C-försäljning inom EU (OSS)
  • Denna deklaration ska lämnas om bolaget tillhandahåller tjänster eller utför distansförsäljning av varor till privatpersoner från andra EU-länder.

  • Upprättande av årsredovisning
  • Alla företag som är registrerade i Estland ska lämna årsredovisningen till Estniska Bolagsregistret en gång om året.

  Jämför våra bokföringspaket

  Basic (50 €) Standard (90 €) Advanced (300 €)
  Antal verifikationer per månad upp till 15 upp till 30 upp till 100
  Extra verifikationer (som överstiger paketgränsen) 3 € / verifikation 3 € / verifikation 2 € / verifikation
  Antal lönehanteringar per månad 0 1 3
  Extra lönehanteringar (som överstiger paketgränsen) 25 € / anställd 20 € / anställd 15 € / anställd
  Månadsvisa finansiella rapporter Ingår i paketet Ingår i paketet Ingår i paketet
  Månadsvis redovisning av skattepliktiga utbetalningar Ingår i paketet Ingår i paketet Ingår i paketet
  Månadsvis momsredovisning 30 € Ingår i paketet Ingår i paketet
  Månadsvis redovisning av B2B-försäljning inom EU 30 € Ingår i paketet Ingår i paketet
  Kvartalsvis redovisning av B2C-försäljning inom EU (OSS) 100 € 100 € Ingår i paketet
  Upprättande av årsredovisning 200 € 200 € 200 €

  Svar på vanliga frågor

  icon-8

  Ja, självklart. För dig som inte vill välja de fasta priserna går det naturligtvis bra att allt arbete utförs på löpande debitering (75 EUR/timme) istället.

  Om ditt bolag har någon form av regelbunden verksamhet rekommenderar vi ändå att välja något av våra bokföringspaket – det blir med största sannolikhet billigare och på så sätt kan du vara helt säker på att bolagets bokföring och skatteredovisning är i bra ordning.

  För att hinna lämna in alla skattedeklarationer i tid behöver vi ha handlingarna tillhanda senast den 5:e nästa månad.

  Det bästa sättet är att skanna och skicka med e-post. Om det är enklare för dig så kan du naturligtvis skicka material med vanlig post eller kurirtjänst.

  I detta fall är det endast årsredovisningen som ska lämnas in. Vi tar 100 EUR för att upprätta en 0-rapport.

  Ja, vårt bokföringssystem har gränssnitt med Shopify, PrestaShop och WooCommerce e-handel plattformar. Detta gör att det är möjligt att importera beställningarna från din webbutik till vårt bokföringsprogram.