Skatter i Estland: vad gör landets skattesystem så lockande för företagare?

Skatter i Estland

Bolagsskatt

Inkomstskattesatsen i Estland ligger på 20% både för fysiska och juridiska personer. Inget speciellt, eller hur? Dock finns det en unik egenskap som gör Estlands bolagsskattesystem extremt lockande för företagare – bolagets vinst beskattas inte så länge den är outdelad. Det är nämligen endast den utdelade delen av vinsten som beskattas.

Ett sådant system ger bolag friheten att själva bestämma när och till vilken omfattning man åtar skattebördan. Om vinsten förblir ofördelad (till exempel om den reinvesteras) har bolaget inga skatteskyldigheter – detta system gör det möjligt att driva ett företag utan att betala bolagsskatt, helt och hållet lagligt. Detta leder till att det inte finns någon anledning till att artificiellt minska vinsten vilket i sin tur gör företaget attraktivt för potentiella investerare.

Vad är Europeiska Unionens ståndpunkt om det systemet? Vid Estlands anslutning till EU lyftes frågan om huruvida den estniska skattelagstiftningen motsvarar gällande direktiv, men lyckligtvis fick det estniska skattesystemet stöd av EG-domstolen och behöver inte ändras.

Mervärdesskatt (Moms)

Den allmänna moms-satsen i Estland är 20% (även satser på 9% och 0% kan tillämpas). Om det ovannämnda systemet för bolagsbeskattningen skiljer sig med sina fördelar framför andra länder, så är landets mervärdesskattesystem helt förenat med EU’s momssystemet och skiljer sig i stort sett inte från andra EU länder.

Observera att momsfrågan är endast relevant för bolag som är registrerade som momspliktiga. Skyldigheten att registrera ett bolag som momspliktigt i Estland uppstår när bolagets omsättning i landet överskrider 40 000 euro om året. I vissa fall kan ett bolag bli skyldigt att registrera sig som momspliktigt i andra EU-länder.

Social skatt

Social skatt i Estland ligger på 33%. Skatten tillämpas på inkomster som utbetalas till personer som resultat för deras aktiva verksamhet – vanligtvis brukar det vara en lön i en direkt eller indirekt (förmåner) form. Den skatten brukar vara aktuell endast för bolag som har anställda som jobbar i Estland.

Övriga skatter

Estlands skattesystem har även ett flertal andra mindre vanliga skatter som de flesta företag kommer förmodligen inte påträffa.  Däribland punktskatter, tullavgifter, spelskatt, landskatt, skatt för tunga fordon och ett antal kommunala skatter som påbördas av lokala självstyren.

Sammanfattning

Estland är helt klart inte en skatteparadis. Dock passar landets bolagsskattesystem alldeles utmärkt för att driva och utveckla globala affärsverksamheter. Detta intygas av det faktum att Estland i sju år i rad kommer först i rankningen av skattekonkurrenskraft som utges årligen av International Tax Foundation och visar hur ländernas skattesystem främjar utvecklingen av entreprenörskap.

Dela artikeln om du gillade den!

Intresserad av att starta ett bolag i Estland?

Vi besvarar gärna dina frågor & funderingar.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.